Ervaring
Fysiotherapeut Vincent Bindervoet

Fysiotherapeut Vincent Bindervoet

We werken samen aan wetenschappelijk onderzoek, dat is een mooie wisselwerking.

Vincent Bindervoet is fysiotherapeut bij Geeresteingroep Woudenberg. “De samenwerking die ik heb met Xpert Clinics, en in het bijzonder met Daniel Haverkamp, ervaar ik als superfijn, juist omdat zij erg in de wetenschap zitten. Als ik een vraag heb over een specifieke klacht, kennen zij vaak een artikel of andere bron die ik kan gebruiken om mijn patiënt beter te helpen. Ik lever op mijn beurt weer patiënten aan voor hun wetenschappelijk onderzoek. Dat is een mooie wisselwerking.

In 2019 vroeg Inger Sierevelt mij om mee te helpen met haar promotieonderzoek op het gebied van PROMIS (Patient Reported Outcomes Measurement Information System). In de gezondheidszorg wordt veel gebruik gemaakt van vragenlijsten om klachten van patiënten in kaart te brengen. Om het aantal vragen zo klein mogelijk te maken is in Amerika een nieuwe manier van testen ontwikkeld, het zogenaamde ‘computer adaptief testen’ (CAT). Dit is een slimme vragenlijst waarbij de computer zoekt naar de vragen die het beste passen bij eerder gegeven antwoorden. Zo neemt het aantal vragen - en dus ook de tijd die patiënten nodig hebben voor het beantwoorden - met ongeveer 80% af ten opzichte van reguliere vragenlijsten.

Deze vragenlijsten worden wereldwijd gebruikt voor allerlei soorten klachten. In projectgroepen wordt nu gekeken hoe de lijsten meer toegespitst kunnen worden op specifieke doelgroepen. Inger richt zich specifiek op het lichamelijk functioneren bij voet- en/of enkelklachten. Voor een tweetal onderzoeken heb ik patiënten aangeleverd die uitgebreid geïnterviewd zijn. Eén van de onderzoeken betrof een kwalitatief onderzoek, daarin heb ik geholpen met het coderen en thematiseren van de interviews. Het doel daarvan was om een onderbouwingstheorie te maken op basis van de perspectieven van de patiënt over functionele beperkingen. De uitkomsten van dat onderzoek worden nog gepubliceerd. 

We hebben de interviews helemaal uit elkaar gehaald en overeenstemming bereikt over welke belangrijke informatie de mensen in de interviews proberen mee te geven aan hun problemen omtrent lichamelijk functioneren. Zo kwamen we erachter dat hun zorg en ergernis soms heel ergens anders zit dan we dachten. Soms kiest een patiënt ervoor om bijvoorbeeld traplopen anders te doen dan was doorgenomen ruim na een operatie, omdat ‘netjes’ lopen meer klachten gaf dan gecompenseerd lopen. Dankzij dit soort interviews zijn de gedachten en beweegredenen van patiënten voor mij duidelijker geworden. Ook hoor je wat voor oplossingen mensen al hebben gevonden op het gebied van functionele problemen. Dat soort inzichten, daar kun je direct de volgende dag al iets mee door de ervaringen en oplossingen van andere patiënten met dezelfde klacht te delen of aan te passen naar de specifieke situatie van de patiënt die op dat moment bij je is. Dat maakt het onderzoek een absoluut leerzaam en waardevol proces.”

 

Maak een afspraak
Bel 088 778 52 05 Plan een intake