Vergoeding behandeling

Vergoeding per discipline

Diagnostische onderzoeken zijn vaak onderdeel van een orthopedische behandeling en worden als zodanig altijd vergoed. Ook kan uw huisarts of medisch specialist u voor een MRI-scan, röntgenfoto of echografie naar Xpert Clinics Orthopedie verwijzen.

 • Onderzoeken die worden aangevraagd door medisch specialisten worden altijd vergoed.
 • Onderzoeken die worden aangevraagd door huisartsen, worden in veel gevallen direct door uw zorgverzekeraar vergoed.

Als wij een prijsafspraak hebben met uw zorgverzekeraar over een diagnostisch onderzoek, gaat de rekening direct naar de zorgverzekeraar. Als wij hierover geen prijsafspraak hebben met uw zorgverzekeraar dan ontvangt u van ons een rekening. U kunt deze zelf indienen bij uw verzekeraar. Wanneer u de vergoeding van uw zorgverzekeraar ontvangt, betaalt u deze vervolgens aan Xpert Clinics Orthopedie. U hoeft zich dus geen zorgen te maken om de kosten. Bestaat er onduidelijkheid over vergoedingen en verzekeringen? Neem dan contact op met uw verzekeraar.

U heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts voor een behandeling fysiotherapie bij Xpert Clinics Orthopedie. Zoals voor al onze zorg, hebben wij ook voor fysiotherapie contracten met alle zorgverzekeraars. Het hangt echter van uw aanvullende verzekering af of deze behandelingen vergoed worden.

Het is verstandig uit te zoeken hoeveel behandelingen u per jaar vergoed krijgt, hoeveel behandelingen u al heeft gehad en wat er dus nog vergoed gaat worden. Bestaat er onduidelijkheid over vergoedingen en verzekeringen? Neem dan contact op met uw verzekeraar.

Alle sportgeneeskundige consulten en behandelingen bij Xpert Clinics Orthopedie worden vergoed uit de basisverzekering. Hierbij is een verwijzing noodzakelijk en het verplichte eigen risico van toepassing.

In een klein aantal gevallen kan het zijn dat u na uw behandeling de factuur van ons krijgt thuis gestuurd (dit is nooit het geval bij een verwijzing in verband met klachten aan het bewegings- en houdingsapparaat, zogenaamde blessures). In dit geval hebben wij met uw verzekeraar (nog) geen contract afgesloten. Dit betreft in 2022 alleen patiënten die naar de sportgeneeskunde worden verwezen in verband met inspanningsklachten bij de Achmea Groep, VGZ Groep en Menzis Groep.

De factuur die u van Xpert Clinics Orthopedie ontvangt, moet u direct bij uw verzekeraar declareren. Het bedrag dat door uw zorgverzekeraar aan u vergoed wordt, maakt u over aan ons. Wanneer het vergoede bedrag lager is dan onze factuur, betaalt u te allen tijde alleen het door de verzekeraar vergoede bedrag. Daarnaast moet u wel kunnen aantonen dat u minder ontvangen heeft. Dit kunt u doen door een kopie van uw vergoedingsoverzicht van uw verzekeraar naar ons toe te sturen.

Voor de sportmedisch onderzoeken is een verwijzing nietnodig. Sportmedische onderzoeken worden vaak vergoed uit de aanvullende verzekering. Voor een overzicht van de actuele vergoedingen van alle zorgverzekeraar kunt u dit overzicht raadplegen. Mocht u niet aanvullend verzekerd zijn, dan dient u het sportmedisch onderzoek zelf te betalen.

De pijnbehandelingen bij Xpert Clinics Orthopedie Amsterdam-Amstelveen zijn altijd verzekerd. Wel kan het zijn dat u na uw behandeling de factuur van ons krijgt thuis gestuurd. In dit geval hebben wij met uw verzekeraar (nog) geen contract afgesloten. De zorgverzekeraars die in 2022 niet gecontracteerd zijn behoren bij de Achmea Groep, VGZ Groep en Menzis Groep. De factuur die u van Xpert Clinics Orthopedie Amstelveen ontvangt, moet u direct bij uw verzekeraar declareren. Het bedrag dat door uw zorgverzekeraar aan u vergoed wordt, maakt u over aan ons. Wanneer het vergoede bedrag lager is dan onze factuur, betaalt u te allen tijde alleen het door de verzekeraar vergoede bedrag. Daarnaast moet u wel kunnen aantonen dat u minder ontvangen heeft. Dit kunt u doen door een kopie van uw vergoedingsoverzicht van uw verzekeraar naar ons toe te sturen.

De wervelkolomchirurgie bij Xpert Clinics Orthopedie is altijd verzekerd. Xpert Clinics Orthopedie heeft (nog) niet bij alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor de wervelkolomchirurgie. De zorgverzekeraars die in 2021 niet gecontracteerd zijn behoren bij de Achmea Groep en VGZ Groep. De overige zorgverzekeraars zijn wel aangesloten. Wat betekent dit voor u? Eigenlijk alleen dat u zelf de facturatie moet afhandelen en dit niet automatisch gaat tussen de zorgverzekeraar en Xpert Clinics Orthopediec. U krijgt de factuur van Xpert Clinics Orthopedie betreffende uw behandeling thuisgestuurd en u moet deze zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar bepaalt welk deel u vergoed krijgt. Daarnaast moet u wel kunnen aantonen dat u minder ontvangen heeft. Dit kunt u doen door een kopie van uw vergoedingsoverzicht van uw verzekeraar naar ons toe te sturen.

Vergoeding van uw behandeling

De behandeling van orthopedische klachten wordt door veel zorgverzekeraars vergoed. U heeft hiervoor wel een verwijzing van de huisarts nodig.

Met onderstaande zorgverzekeraars heeft Xpert Clinics Orthopedie afspraken gemaakt over de vergoeding van orthopedische behandelingen:
 

Zorgverzekeraars

 • FBTO
 • Zilveren Kruis
 • Zilveren Kruis ZieZo
 • Pro Life 
 • Interpolis 
 • De Friesland
 • Studenten Goed Verzekerd
 • CZ  
 • CZ Direct
 • OHRA
 • Just cz
 • Nationale Nederlanden
 • Menzis
 • HEMA
 • Anderzorg
 • PMA
 • VinkVink
 • ONVZ
 • PNOzorg
 • VvAA
 • jaaah.
 • VGZ
 • bewuz
 • UMC
 • IZZ
 • UNIVÉ
 • IZA
 • ZEKUR .nl
 • United Consumers 
 • DSW Zorgverzekeraar
 • Stad Holland zorgverzekeraar
 • In Twente
 • Zorg en Zekerheid
 • AZVZ
 • Salland
 • ZorgDirect

Contracten 2023

Xpert Clinics biedt ook in 2023 gecontracteerde verzekerde zorg aan. Dit betekent dat de kosten voor uw behandeling/operatie binnen de kliniek, worden vergoed uit de basisverzekering. Wellicht heeft u uit het nieuws begrepen dat de onderhandelingen dit jaar wat langer doorlopen. Dit gezien de grote uitdagingen die er zijn in de zorg. Ook wij zijn op dit moment nog in de afrondende onderhandeling met de verzekeraars. Alle zorg die vanaf 1-1-2023 door ons geleverd wordt aan u, wordt binnen uw polisvoorwaarden vergoed, ook al sluiten we iets later dan gebruikelijk het contract met de zorgverzekeraar.

Wij declareren de behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over de afhandeling van de kosten. Let er wel altijd op dat uw verplichte eigen risico van toepassing is, ook bij verzekerde zorg. 

Bestaat er toch nog onduidelijkheid over de verzekerde zorg? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Eigen risico en nota

Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen risico en/of een eigen bijdrage. Omdat wij transparantie belangrijk vinden zetten wij informatie hierover graag voor u op een rij. Bekijk de informatiefolder om meer te weten te komen over de vergoeding van uw behandeling en over DBC-zorgproducten.

Vanaf 1 juni 2014 zijn zorgverzekeraars verplicht hun verzekerden een nota te sturen van de behandeling die ze hebben gehad. Wanneer u als patiënt vragen heeft over deze nota kunt u daarvoor terecht bij uw zorgverzekeraar. Deze moet informatie geven over de behandeling die de kliniek gedeclareerd heeft en kan op zijn beurt weer om opheldering vragen bij de kliniek. Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor een duidelijk overzicht van wat u vergoed krijgt van een nota. Uitleg over hoe een nota in het algemeen tot stand komt kunt u vinden in dit overzicht van de NZa (Nederlandse Zorg Autoriteit).

Betaling eigen risico bij doorlopende behandeling

Het kan voorkomen dat u als patiënt te maken krijgt met een rekening voor het eigen risico van het vorige jaar, terwijl de behandeling in het huidige kalenderjaar heeft plaatsgevonden.
U krijgt bijvoorbeeld een brief van uw zorgverzekeraar met een rekening voor het eigen risico van 2021, terwijl u in 2022 naar het ziekenhuis bent geweest voor de behandeling. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan hier voor meer informatie.

Passantentarieven

Als uw zorgverzekeraar geen prijsafspraken met Xpert Clinics Orthopedie heeft gemaakt en u toch bij ons behandeld wilt worden, dan kan dat natuurlijk. In deze situatie geldt het zogenaamde passantentarief. U krijgt dan zelf de rekening ter betaling toegestuurd. Vervolgens moet u zelf met uw zorgverzekeraar in contact treden om dit vergoed te krijgen.

Passantentarieven 2023
Passantentarieven 2022
Passantentarieven 2021

Maak een afspraak
Veelgestelde vragenMaak een afspraak