Betere zorg door het meten van uitkomsten

Betere zorg door het meten van uitkomsten

Xpert Clinics Orthopedie is op 14 november 2022 live gegaan met hun geavanceerde uitkomstmetingssysteem, Pulse. Vanaf nu hebben patiënt en zorgverleners meer grip op het verloop en de behaalde gezondheidswinst van hun behandeling.

Wat is de Xpert Way of Working?

De Xpert Way of Working manier van werken is ontwikkeld binnen de zusterorganisatie Xpert Clinics Hand en Pols. Binnen Xpert Way of Working staat het meten van uitkomstdata en de patient reported meaningful gain centraal. Dit vanuit de visie dat zorg beter wordt door uitkomsten te meten en met patiënten te bespreken. Aan de hand van het in-house ontwikkelde Pulse-systeem worden op verschillende momenten in het zorgpad data uitgevraagd, vastgelegd en weergegeven. 

Deze data worden vanuit verschillende perspectieven opgehaald om zo een holistisch beeld te krijgen van de voortgang van een patiënt binnen diens zorgpad. Naast de reeds breed gedragen en geïmplementeerde patient reported outcome measures (PROMs) en patient reported experience measures (PREMs), worden er ook verschillende metingen uitgevoerd en vastgelegd door de (fysio)therapeut – de zogeheten clinician reported outcome measures (CROMs). Daarnaast worden zaken zoals bijvoorbeeld het behandeldoel en de gemoedstoestand van de patiënt uitgevraagd, en nauwlettend gemonitord gedurende het zorgtraject. 

De Xpert Way of Working helpt onze organisatie en patiënten concreet invulling te geven aan het concept passende zorg zoals opgenomen in het Integrale Zorgakkoord. Hieronder enkele voorbeelden hoe onze manier van werken ons stuurt in het actief bijdragen aan functioneren en de kwaliteit van leven, het faciliteren van samen beslissen en het bieden van de juiste zorg op de juiste plek. 

Voordelen patiënt

De Xpert Way of Working biedt patiënten handvaten om gericht het gesprek aan te gaan met de zorgverleners over wat er voor hen er écht toe doet. Wat is nu écht belangrijk voor de kwaliteit van leven van deze patiënt? Voor de ene patiënt ligt de focus op pijnreductie, voor de andere op mobiliteit en weer een ander wil zo snel mogelijk weer op het sportveld staan. Aan de hand van deze inzichten wordt er samen met de patiënt een passend behandeltraject opgesteld – samen beslissen dus. Door alle zorgverleners inzage te geven in dit doel en de voortgang hierop, kunnen patiënt en zorgverlener hier als één team gezamenlijk naar toewerken. 

Naast de gepersonaliseerde en doelgerichte manier van zorgverlening stelt de Xpert Way of Working de patiënt ook in staat zijn eigen voortgang te vergelijken met vergelijkebare patiënten binnen het cohort. Zo hebben zij meer grip op het beloop van hun herstel en zijn zij beter in staat hun herstel in perspectief te plaatsen van de norm. 

Voordelen zorgverleners

Ook de zorgverleners plukken de vruchten van deze manier van samenwerken. Zo stelt Pulse hen in staat om te werken vanuit één holistisch beeld van de patiënt. Niet langer werken arts en therapeut gescheiden in hun eigen silo.  

Tevens stelt Pulse de zorgverleners in staat informatie met betrekking tot de patiënt over te dragen. Hierin zie je in de praktijk dat de zorgverleners veel van elkaar leren en veel meer gezamenlijk als één zorgteam optrekken voor de beste patiëntenzorg. Een multidisciplinair team waarin iedereen vanuit zijn eigen kracht de patiënt verder helpt. Met de juiste zorg op de juiste plek kan één plus één soms echt drie worden. 

Daarnaast stelt de data verkregen via Pulse ons in staat om continue onze zorgprocessen te verbeteren. De research afdeling van Expert Clinics Orthopedie gebruikt, met expliciete goedkeuring van de patiënt, de data ook weer voor wetenschappelijk onderzoek om zo ook internationaal de algehele medische kennis naar een hoger niveau te brengen. Hierin kijken wij natuurlijk ook naar samenwerkingen met andere onderzoeksgroepen en (academische) ziekenhuizen. 

Tot slot, stelt de data ons ook in staat om verwachtings- en predictiemodellen op te stellen, zodat voorafgaand aan een interventie de te verwachten voordelen goed afgewogen kunnen worden tegen de eventuele nadelen. Dit stelt patiënt en arts nog béter in staat om samen te beslissen op basis van de persoonlijke kenmerken en de situatie van de patiënt – wederom samen beslissen en persoonlijke zorg! 

Meer weten?

Voor meer informatie over de Xpert Way of Working of Pulse bericht ons op t.vangestel@verwijder-dit.equipezorgbedrijven.nl 

Maak een afspraak
Veelgestelde vragenMaak een afspraak